Realno o procjenama

Da je tržišna vrijednost nekretnine procijenjeni iznos za koji bi nekretnina mogla biti razmijenjena između voljnog kupca i voljnog prodavatelja u transakciji po tržišnim uvjetima nakon prikladnog oglašavanja, pri čemu je svaka stranka postupila upućeno, razborito i bez prisile, znalo se i prije donošenja Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (8.7.2015).

Namjera zakona je bila urediti do tada neuređeno područje procjena vrijednosti nekretnina (o tome je li u tome i uspio nećemo ovom prilikom), pa je uveo neke novosti u odnosu na ranije ustaljenu praksu. Neke od tih novosti odnose se na uvođenje pojma procjenitelja, na uspostavljanje informacijskog sustava tržišta nekretnina (eNekretnine) i podatke koji se koriste za samu procjenu.

Kad bismo sve to pojednostavnili, rekli bismo ovo:

Procjena vrijednosti nekretnine je postupak koji provode ovlašteni procjenitelji kako bi utvrdili iznos za koji bi nekretnina mogla biti prodana između dvije strane – kupca i prodavatelja na slobodnom tržištu. Procjenitelji će za procjenu koristiti kupoprodajne cijene i podatke o najamninama, zakupninama, troškovima gospodarenja koje će pribaviti iz eNekretnina (informacijskog sustava tržišta nekretnina) ili kupoprodajnih ugovora koje se nalaze u zbirkama isprava zemljišnoknjižnih odjela.

Dakle, ako vam je, iz bilo kojeg razloga: prilikom ili prije kupoprodaje nekretnine, kod odobrenja kredita kod poslovnih banaka, za rješavanje imovinskopravnih odnosa, kod osiguranja nekretnine ili unošenja nekretnine u kapital trgovačkog društva…, potrebna procjena vrijednosti vaše nekretnine, trebate obratiti pažnju na to da vam ju izradi ovlaštena osoba koja treba biti stručna, nepristrana i neovisna – sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina ili pravna osoba (firma) koja je ovlaštena za poslove vještačenja iz područja graditeljstva i procjene nekretnina. Procjenu ćete dobiti u formi elaborata (procjembeni elaborat) koji mora zadovoljavati propisane uvjete, te se pripremite na to da se vrijednost vaše nekretnine neće procjenjivati na temelju traženih cijena za nekretnine (oglasi koji su ponude koje se nikada ne moraju ostvariti) kao što je to bilo do donošenja zakona, već na temelju stvarno ostvarenih kupoprodajnih cijena u zadnje četiri godine, odnosno cijena za koje su bile prodane nekretnine usporedive s vašom nekretninom.

 

Javite se za sva, i realna i nerealna, pitanja o procjenama.