PRAVILA PRIVATNOSTI

Datum stupanja na snagu: 15. lipnja 2018. godine

 1. Voditelj obrade

Centar akcija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kačićeva 16, OIB:  93462267870 (“Centar akcija” ili “mi” ili “nas“) poštuje Vašu privatnost i obvezuje se zaštititi je tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj web stranici, s njom povezanoj mobilnoj stranici i bilo kojoj mikro stranici (koje može administrirati treća strana u ime Centra akcija, koja obično djeluje kao izvršitelj obrade) kojoj se može pristupiti preko ove stranice (dalje u tekstu “Stranica“, a zajednički “Stranice“). U tom smislu, Centar akcija djeluje kao voditelj obrade (“Voditelj obrade“). Ova pravila privatnosti (“Pravila  privatnosti“) daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka.

 1. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Centar akcija prikuplja i obrađuje osobne podatke o Vama (npr. informacije koje Vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, OIB, datum rođenja, adresa, telefon, e-mail, vrsta i adresa nekretnine koju imate, vrsta usluge koju trebate, broj zemljišnoknjižne čestice i zemljišnoknjižnog uloška, IP adresa (“Osobni podaci“), u sljedećim slučajevima kada:

 • koristite kontakt obrazac na Stranici,
 • ispunite obrazac na Stranici radi procjene Vaše nekretnine,
 • kontaktirate nas ili se povežete s nama putem e-pošte,
 • prijavite za posao,
 • pošaljete nam otvorenu molbu,
 • ste zaposleni kod nas,
 • ste s nama u poslovnoj suradnji.

 

Centar akcija neće prikupljati Osobne podatke ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene Osobne podatke prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad Stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese kod izvršenja narudžbe) i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za izvršenje određene aktivnosti. Ako nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posjete web stranici), i dalje možete pristupiti našoj Stranici, ali nećete nas moći kontaktirati.

 1. Podaci koje prikupljamo
 • Kolačići

Kolačići su kratak tekst koji Vašem pregledniku pošalje web lokacija koju ste posjetili i na taj način omogućava spremanje određenih postavki, kao što je jezik na kojem pretražujete internet. Način prihvaćanja i korištenja kolačića možete regulirati u svom Internet pregledniku.

Na koji način rade kolačići?

Kolačići obično sadrže neke Vaše postavke (poput preferiranog jezika ili adrese). Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, Vaš internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Na taj način web stranica je u mogućnosti obrađivati i prikazivati informacije prilagođene Vašim potrebama i navikama, odnosno svemu što ste prvi puta provjerili na stranici.

Zašto su kolačići korisni?

Na pouzdanim web stranicama kolačići mogu poboljšati Vaše iskustvo jer omogućuju pamćenje Vaših želja i potreba te preskakanje prijave prilikom svakog posjeta. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu izravno vidljive. Ipak, u mogućnosti ste promijeniti postavke svog internetskog preglednika tako da sami birate hoćete li odobriti ili odbiti pojedinačne zahtjeve za spremanje kolačića. U mogućnosti ste i uključiti automatsko brisanje svih spremljenih kolačića prilikom zatvaranja svog internetskog preglednika.

U koje svrhe ova Stranica koristi kolačiće?

 • Radi pružanja boljeg korisničkog iskustva.
 • Za ispravan rad stranica (u slučajevima kada je to neophodno).
 • Radnici

Centar akcija prikuplja Osobne podatke svojih radnika i radnika studenata u svrhu održavanja evidencije o radnicima. Osobnim podacima imaju pristup samo ovlaštene osobe, a radi se o osobama koje pružaju računovodstvene usluge, pravnim i financijskim savjetnicima te ovlaštenim državnim tijelima (HZZO, HZMO, FINA, Porezna uprava). Osobni podaci radnika se čuvaju trajno u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.

Centar akcija obrađuje i Osobne podatke radnika i radnika studenata u svrhu isplate plaće, naknade plaće, putnih naloga i otpremnine. Pritom se Osobni podaci radnika i isplatne liste čuvaju trajno sukladno računovodstvenim propisima, a evidencija o radnom vremenu i evidencija o studentima 6 godina, odnosno do pravomoćne odluke u slučaju spora oko navedenih podataka, a računovodstvenu dokumentaciju 11 godina od zadnjeg dana poslovne godine na koju se podaci odnose u skladu s računovodstvenim propisima.

 • Natječaji za posao

Centar akcija obrađuje Osobne podatke kandidata koji se javljaju na natječaj za posao te ih čuva do konačnog završetka natječaja. Nakon završenog natječaja za posao Centar akcija čuva Osobne podatke odabranih kandidata s kojima sklapa ugovor o radu i podatke kandidata koji su dali privolu da ostanu u bazama podataka u trajanju do 2 godine nakon prijave na natječaj. Osobnim podacima kandidata za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe unutar Centra akcija koje obrađuju i analiziraju prijave u svrhu povratnog kontaktiranja kandidata te eventualnog zapošljavanja.

 • Otvorene molbe za posao

Centar akcija prikuplja otvorene molbe kandidata koji žele raditi kod nas. Osobnim podacima iz otvorenih molbi za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe koje otvorene molbe obrađuju u svrhu povratnog kontaktiranja kandidata te eventualnog zapošljavanja. Podaci se čuvaju u trajanju do 2 godine od dana zaprimanja otvorene molbe, kako bismo u slučaju potrebe mogli kontaktirati određene kandidate.

 • Društvene mreže

Centar akcija ima pristup Osobnim podacima osoba s kojima je povezano na društvenim mrežama (Facebook). Povezane su osobe sve one koje su pritisnule like, follow, recommend ili su nam poslali poruku. Takve Osobne podatke čuvamo sve dok traje povezanost, odnosno dok osoba ne zatraži brisanje ili uklanjanje Osobnih podataka.

 • Posjetitelji Stranice

Centar akcija prikuplja Osobne podatke posjetitelja web-stranice koji nas kontaktiraju ili ispune narudžbenicu. Osobni podaci pritom se odnose na podatke potrebne za pružanje usluge procjene nekretnina. Ako osoba naruči uslugu, Osobni podaci se čuvaju minimalno 11 godina od prestanka ugovorne suradnje, a ako osoba ne naruči uslugu, Osobni podaci čuvaju se nakon proteka roka koliko vrijedi ponuda za usluge.

 • Poslovna suradnja s klijentima

Klijenti Centra akcija su osobe s kojima smo sklopili ugovor o pružanju usluga procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja na sudu, etažiranja i izmjere objekata, kao i usluge vezane uz upravljanje i razvoj nekretnina, financijski nadzor izgradnje objekata, studije isplativosti, analize tržišta nekretnina, posredovanje u prometu nekretnina te tehnički due diligence („Klijent“ ili „Klijenti“).

Osobne podatke Klijenata te zaposlenika, direktora/članova uprave poslovnih suradnika čuvamo u razdoblju od 11 godina od zadnjeg dana poslovne godine na koju se podaci odnose u skladu s računovodstvenim propisima te podatke u vezi određene poslovne suradnje čuvamo 11 godina od prestanka poslovne suradnje.

Centar akcija, kao izvršitelj obrade, obrađuje i Osobne podatke Klijenata drugih voditelja obrade. Pritom Osobne podatke obrađuje sve dok traje poslovna suradnja, sukladno uputama voditelja obrade.

 1. Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka

Kada dajete Vaše Osobne podatke ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti. Korištenje Vaših Osobnih podataka uključuje:

A. Poduzimanje koraka po Vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. odgovaranje na Vaša pitanja i komentare, ispunjavanje Vaših zahtjeva, slanje ponude, zaprimanje ponude, komuniciranje s Vama o Vašim aktivnostima na Stranici, obrađivanje otvorene molbe za posao ili prijave na natječaj za posao)

B. Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana (isplata plaće, naknade plaće, putnih naloga te otpremnine radnicima i radnicima studentima, procjena vrijednosti nekretnine, usluge vještačenja na sudu, etažiranja i izmjere objekata, kao i usluge vezane uz upravljanje i razvoj nekretnina: financijski nadzor izgradnje objekata, studije isplativosti, analize tržišta nekretnina, posredovanja u prometu nekretnina, tehnički due diligence)

C. Istraživanje sumnje na prijevaru, uznemiravanje, fizičku prijetnju ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila Stranice ili prava trećih strana; ili istraživanje bilo kakvog sumnjivog ponašanja koje smatramo nepristojnim;

D. Pridržavanje zakonske obveze kojoj Centar akcija podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, drugim propisom ili sudskim nalogom);

E. Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavom, obranom ili ostvarivanjem zakonskih prava;

F. Provođenje analitike podataka ili isporuke komunikacija putem elektroničkih alata (e-mail, društvena mreža), bez obzira jesu li automatizirani ili ne, u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama, temeljem legitimnog interesa ili dane privole ispitanika.

Davanje Osobnih podataka za gore navedene svrhe od A do E je dobrovoljno, ali bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti Centar akcija da s Vama sklopi ugovor, da odgovori na Vaše upite, da zaprimi i obradi Vašu prijavu i da se pridržava pravnih obveza kojima Centar akcija podliježe.

Dostavljanje Osobnih podataka za svrhe opisane u točki F je također dobrovoljno. Nedavanje takvih Osobnih podataka ili prigovor obradi Osobnih podataka na odgovarajućim osnovama koje se odnose na Vašu konkretnu situaciju, može spriječiti Centar akcija da provodi analitiku podataka ili da s Vama komunicira u određenim situacijama. Mi Vas i dalje možemo kontaktirati u administrativne svrhe, kao što je potvrda prijave ili obrađivanje Vaših daljnjih zahtjeva.

U slučaju da ste dali privolu za određenu svrhu u svakom slučaju možete povući svoju privolu te u tom slučaju Centar akcija neće više obrađivati Vaše osobne podatke u navedenu svrhu.

 1. Primatelji

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim svrhama:

 • subjektima koji održavaju naše informatičke sustave;
 • subjektima koji nam pružaju računovodstvene usluge, koji su podvrgnuti odgovarajućoj ugovornoj obvezi povjerljivosti;
 • osobama ovlaštenima od strane Centra akcija za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici Centra akcija);
 • suradnicima Centra akcija, koji su podvrgnuti odgovarajućoj ugovornoj obvezi povjerljivosti;
 • mjerodavnim službama i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (HZZO, HZMO, FINA, Porezna uprava)
 • poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.
 1. Zadržavanje

Centar akcija će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih pod člankom 4 ovih Pravila privatnosti, ako ovim Pravilima privatnosti za određene slučajeve nije drugačije navedeno. S obzirom na marketinške svrhe opisane u odjeljku 4.F, Vaši Osobni podaci bit će obrađivani sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili dok ne povučete privolu za obradu Osobnih podataka.

Osim gore navedenog, Centar akcija će zadržati Vaše Osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonima (npr. najmanje 11 godina se, sukladno Zakonu o računovodstvu, čuvaju isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu, 10, odnosno 5 godina se čuvaju podaci sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, trajno se čuvaju podaci iz evidencije o radnicima i isplatne liste, a 6 godina se čuvaju podaci o evidencijama o radnicima studentima te podaci o radnom vremenu). Elaborati o procjenama nekretnina se čuvaju temeljem legitimnog interesa Centra akcije u trajanju 20 godina, radi izrada revizija procjena nekretnina, radi dokazivanja činjenica vezanih za procjene nekretnina u sudskom postupku te radi dokazivanja činjenica u vezi nekretnina koje služe kao instrument osiguranja za ugovor o kreditu.

 1. Vaša prava

Centar akcija Vas obavještava da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od Centra akcija pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s Vašim Osobnim podacima ili prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade, te podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (u Republici Hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka). Također, imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su Vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni.

 1. Poveznice na druge stranice

Stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane Centra akcija. Kada napustite Stranicu, trebate primijetiti i pročitati uvjete i pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Također, trebali biste samostalno procijeniti autentičnost bilo koje web stranice koja se doima ili tvrdi da je jedna od naših Stranica (uključujući one povezane putem e-maila). Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na Stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, preporučujemo ili ne podržavamo te nismo povezani s ovim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti. Preuzimanje materijala s određenih web stranica može rezultirati povredom prava intelektualnog vlasništva ili uvođenjem virusa u Vaš računalni sustav.

 1. Sigurnosne prakse

Da bismo zaštitili Vaše Osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, Centar akcija koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. One se odnose na mogućnost pristupa Osobnim podacima od isključivo ovlaštenih osoba, antivirusnu zaštitu informacijskog sustava, automatsko zaključavanje ekrana, enkripciju servera te u određenim slučajevima i sigurno uništavanje podataka.

Zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između Vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

 1. Mjerodavno pravo / jurisdikcija

Za sva pitanja koja se odnose na Stranicu i ova Pravila privatnosti mjerodavno je hrvatsko pravo. Suglasni ste da će u vezi s postupkom koji se odnosi na Stranicu i ova Pravila Privatnosti biti isključiva i mjesna nadležnost sudova u Republici Hrvatskoj. Ne jamčimo niti impliciramo da je Stranica ili sadržaj/materijali na Stranici prikladan za upotrebu izvan Republike Hrvatske. Informacije navedene na Stranici koje se odnose na bilo koje usluge primjenjive su samo u Republici Hrvatskoj te ti usluge i proizvodi možda nisu dostupni na svim lokacijama. Ako se nalazite izvan Republike Hrvatske, Vi ste isključivo odgovorni za poštivanje svih primjenjivih lokalnih propisa.

 1. Djelomična ništetnost

Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude ništetna, pobojna ili neizvršiva, takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je ništetna, pobojna ili neizvršiva, dok navedeno neće utjecati na valjanost preostalih odredbi ovih Pravila privatnosti.

 1. Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti

Centar akcija pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo Vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena.

 1. Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Stranicom ili Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati putem našeg online obrasca koji je dostupan na https://realist.hr/kontakt/, putem e-maila realist@realist.hr ili putem telefona +385 91 139 3712.