Kupujete nekretninu kreditom banke? Evo što trebate znati!

Jeste li već čuli našu omiljenu tvrdnju da je kupnja nekretnine za većinu nas najskuplja kupnja koju ćemo u životu obaviti?

Istina, zar ne?

Istina za većinu nas je i ta da će nam za tu kupnju biti potrebna financijska podrška koju najčešće pronalazimo u kreditima poslovnih banaka.

Bogato iskustvo u izradi procjena vrijednosti nekretnina pokazalo nam je da postoji nekoliko stvari na koje se ne obraća dovoljno pažnje na vrijeme.

Evo što trebate znati prije nego što zatražite procjenu vrijednosti nekretnine koja je dio procesa realizacije kreditiranja.

  1. Dokumentacije nikad nije previše

I za njeno skupljanje nikad nije prerano.

Još za vrijeme pregovaranja o kupoprodaji, zatražite prodavatelja da vam da na uvid svu dokumentaciju koju ima na raspolaganju.

Što više dokumentacije prikupite na početku, imat ćete više informacija o nekretnini. Što više znate o nekretnini, lakše možete predvidjeti ishod kreditiranja, a time i kupoprodaje.

Za izradu procjene vrijednosti nekretnine nama su potrebni:

  • zemljišnoknjižni izvadak (dokaz o vlasništvu)
  • tlocrt(i) nekretnine
  • dokument kojim se dokazuje legalnost nekretnine (građevinska i/ili uporabna dozvola i/ili rješenje o izvedenom stanju)
  • energetski certifikat
  • kopija katastarskog plana i prijepis/izvod iz posjedovnog lista (za kuće i zemljišta).

Ali sva ta dokumentacija bit će korisna i vama, prije same procjene vrijednosti.

Iz nje možete saznati što uopće kupujete, koji je raspored prostorija i kakve preinake možete napraviti ili što možete izgraditi, je li nekretnina koju planirate kupiti čista i je li pogodna za upis hipoteke.

Prikupljanje i iščitavanje dokumentacije vam možete izazvati glavobolju, ali ona će biti puno manja nego što će biti vaše razočarenje i mogući gubitci ako se ispostavi da nekretnina nije pogodna za upis i banka vam odbije kreditiranje.

 

2.  Omjer kredita i vrijednosti nekretnine

Nekretnina koju kupujete nije samo predmet kupoprodaje. Ona je i instrument osiguranja kredita. Da bi banka bila osigurana, tržišna vrijednost nekretnina treba biti jednaka ili veća od iznosa kredita koji dižete.

Hoće li omjer vrijednosti nekretnine i iznosa kredita biti 1:1 ili nekretnina treba vrijediti 10% ili 20% više od iznosa kredita, ovisi o banci.

Prije nego što zatražite procjenu vrijednosti nekretnine, raspitajte se u banci o kojem je omjeru riječ u vašem slučaju kako biste znali hoće li vam sama nekretnina biti dovoljan instrument osiguranja kredita.

Katkad nekretnina prema zakonskim izračunima ne vrijedi onoliko koliko je vi plaćate, što vam može stvoriti problem u slučaju ako cijelu kupoprodaju plaćate iz sredstva kredita.

 

3. Namještaj ne ulazi u vrijednost nekretnine

Kad se zaljubite u nekretninu i odlučite je kupiti, pa ispregovarate cijenu unutar vašeg budžeta u koju ulazi i namještaj koji se nalazi u stanu, bit ćete zarazno sretni.

Kako smo si uzeli u zadatak da vam pomažemo da steknete što realniju sliku oko nekretnina, tako vas moramo malo prizemljiti.

Odlično je da ste dogovorili da se stan prodaje s namještajem, no kod izračuna koliko vaša nekretnina tržišno vrijedi, namještaj se ne uzima u obzir.

To znači da nekretninu (koja, to već znamo, mora vrijediti najmanje koliko iznosi kredit koji dižete) procjenjujemo neovisno o namještaju koji se nalazi unutar nje, pa i kad se radi o najskupljoj kuhinji na tržištu za koju ste vi uspjeli dobiti dobru cijenu.

Vaša će kupoprodajna cijena biti veća za iznos namještaja, ali vaša nekretnine neće time više vrijediti.

Je li to sve?

Ima mnogo toga na što trebate obratiti pažnju, što trebate saznati, dobro iščitati….  Često se to mijenja ovisno o situaciji na tržištu.

Tako je u zadnje vrijeme potrebno paziti i na izvješće o pregledu statike nekretnine nakon potresa te provjeriti ima li nekretnina pristupni put na javnu površinu.

 

Je li vam sve to previše?

Ako vam se cijeli proces pripreme dokumentacije i provjere nekretnine prije realizacije kredita čini presloženim i bojite se da biste mogli pogriješiti u koracima, slobodno nam se obratite.

Ne zaboravite, vrlo vjerojatno se spremate na najskuplju kupnju u vašem životu, pristupite tome ozbiljno.

Ovdje možete tražiti ponudu za savjetovanje oko pripreme dokumentacije ili provjeru tržišne vrijednosti nekretnine.

 

Vaši RealisTi


Nudimo usluge savjetovanja prije kupoprodaje nekretnine te vršimo izračun tržišine vrijednosti nekretnine.

Usluge pružamo i fizičkim i pravnim osobama prema njihovim individualnim potrebama, u skladu s važećim propisima i pravilima struke.