Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja internetske stranice (dalje u tekstu: „Uvjeti korištenja“)

Datum stupanja na snagu: 31.5.2018.

  1. OPĆE ODREDBE

Internetska stranica https://realist.hr je vlasništvo društva CENTAR AKCIJA, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Zagreb, Kačićeva 16, OIB: 93462267870 („Društvo“, „mi“). Društvo omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice https://realist.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja.

Svi materijali koji se nalaze na https://realist.hr internetskoj stranici ekskluzivno su intelektualno vlasništvo Društva te se mogu koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja žiga i/ili industrijskog dizajna.

Uvjetima korištenja se propisuju uvjeti i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice https://realist.hr.

Korištenjem internetske stranice, krajnji korisnici prihvaćaju Uvjete korištenja i Pravila privatnosti te pristaju na korištenje internetske stranice https://realist.hr u skladu s njima.

U određenim situacijama, pristup internetskoj stranici https://realist.hr može biti nedostupan zbog radova i održavanja internetske stranice ili zbog uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Društva, a koje će Društvo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Korisnik može svoj upit postaviti putem jednostavne forme objavljene na internetskoj  stranici https://realist.hr, odnosno e-mailom, a Društvo će poslati pisani odgovor e-mailom u primjerenom roku.

  1. TEMELJNI POJMOVI

U smislu ovih Uvjeta korištenja, korisnik web stranice je fizička ili pravna osoba koja postavi upit za pružanje usluge procjene nekretnine ili druge usluge koju pruža Društvo putem obrasca na internetskoj stranici, ispuni polja s traženim podacima i koja koristi sadržaje posredstvom internetske stranice https://realist.hr („Korisnik“).

Ako su u polje s podacima o Korisniku upisani podaci o pravnoj osobi, tada se pravna osoba smatra Korisnikom, dok fizička osoba čiji su podaci uneseni predstavlja ovlaštenu osobu pravne osobe Korisnika.

  1. OSOBNI PODACI

Kako bi upit za pružanje usluge bio valjan, osoba koja postavlja upit mora biti starija od 18 godina.

Korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom postavljanja upita i popunjavanja formulara putem internetske stranice.

Za više informacija o tome koje informacije prikupljamo i na koji način obrađujemo osobne podatke, pročitajte naša Pravila privatnosti (ovdje staviti link na Pravila privatnosti).

  1. POSTAVLJANJE UPITA ZA PRUŽANJE USLUGA

Korisnik postavlja upit za pružanje usluga popunjavanjem formulara objavljenog na internetskoj stranici https://realist.hr pri čemu se ne registrira kao korisnik. Upit se smatra zaprimljenim kada https://realist.hr elektronskim putem zaprimi upit.

Nakon zaprimanja upita, Društvo će obavijestiti Korisnika putem elektroničke pošte o tome da je zaprimilo upit. U slučaju da Korisnik nije primio takvu obavijest, Korisnika se upućuje provjeriti nalazi li se poruka u spam pretincu e-pošte te je li pretinac e-pošte Korisnika popunjen.

  1. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI; MJERODAVNO PRAVO/SUDSKA NADLEŽNOST

Društvo ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ove internetske stranice ili korištenjem informacija s ove internetske stranice.

Na sve sporove koji nastanu u vezi korištenja ove stranice i/ili ovih Uvjeta korištenja primjenjuje se hrvatsko pravo. Sukladno prihvaćanju ovih Uvjeta korištenja pristupanjem stranici ili njenim korištenjem Vi prihvaćate isključivu nadležnost hrvatskih sudova.

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

Korištenjem ove internetske stranice Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja i pristaje na njihove odredbe.

U slučaju da se bilo koji uvjet ili odredba ovih Uvjeta korištenja smatraju ili proglase nevažećima, nezakonitima ili neprovedivima iz bilo kojeg razloga na temelju bilo kojeg zakonskog propisa i javnog poretka, takva odredba prestat će vrijediti i proizvoditi učinke u opsegu u kojem je nevažeća ili neprovediva, a ostale će odredbe ostati važeće u punoj snazi.